JEG TILBYDER

Jeg tibyder primært samtaleterapi og du kan læse mere om, hvad jeg arbejder med ved at klikke på emnerne:

Nyt afsnit
Angst
Sorg
Tristhed
Selvværdsproblemer
Indre og ydre uro

Nyt afsnit

Skriv teksten her:

Angst

Angst er i udgangspunktet en naturlig følelse, som alle mennesker kender til. Mennesket har et angstberedskab, som er nødvendigt i farlige og uoverskuelige situationer, men angst bliver problematisk, når den bliver for dominerende eller styrende og kommer til at begrænse os i vores liv.
Det kan være svært at forklare, hvorfor mennesker er angste, men angsten opleves stærkt pinefuldt og symptomerne kan være anspændthed, uro i kroppen, hjertebanken, rysten, sveden, vejrtrækningsproblemer, svimmelhed og kvælningsfornemmelse.

Jeg kan hjælpe dig med at lære angsten at kende, så du får bearbejdet angsten på et rationelt og håndgribeligt plan. Derved bliver det muligt for dig at udvikle strategier til at håndtere den og begrænse angstens indflydelse på dit liv.

Sorg

Alle mennesker vil opleve sorg og krise i løbet af tilværelsen. Der kan være tale om et ægteskab, der går i stykker, et familiemedlem der dør, et adoptivbarn - som oplever at være blevet forladt af sine biologiske forældre, sygdom eller arbejdsløshed.
Reaktionerne er forskellige fra menneske til menneske og afhænger af flere ting. Dels af opvæksten og hvilken tilknytning, man har haft til den eller det, man har mistet. Dels hvordan man har det, på det tidspunkt sorgen og krisen kommer.
Sorg eller krise er naturligvis altid forbundet med en voldsom forandring. Det bliver aldrig det samme igen og alligevel kommer de fleste godt igennem sorgen.

Jeg kan hjælpe dig med at lytte og stille spørgsmål til alle de skræmmende og forvirrende følelser, sorgen normalt bringer med; fortvivlelse, skyld, vrede, hævn, lettelse og skam. Trin for trin kan du frigøre dig fra fortiden ved efterhånden at forstå, hvad du har mistet.

Tristhed

De allerfleste mennesker oplever på tidspunkter i deres liv at være triste, modløse og nedtrykte. Hvis man i en periode føler sig trist, ked af det eller nedtrykt kan det være et udtryk for, at der er nogle forhold i ens liv, som er utilfredsstillende og som man har brug for at tænke dybere over og måske ændre på.
Når man er trist har man et lavt energiniveau og mangler lyst til eller interesse i de ting man tidligere har været engageret i. Der er ofte appetitændringer, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær og man kan opleve dårlig selvværd og selvbebrejdende tanker.

Samtalen med mig kan være en god hjælp til dig, så du får genopbygget energien og finder nye strategier og måder at tænke om dig selv på, så du kan føle dig mere psykisk robust.

Selvværdsproblemer

Vi har alle tanker om, hvordan andre oplever og vurderer os. Ligeledes kender vi til følelsen af at være utilstrækkelig i en eller flere af livets sammenhænge. Vi taler om selvværdsproblemer, når vi har en grundlæggende følelse af ikke at være gode.
Vi fokuserer uforholdsmæssigt meget på, hvordan andre mennesker vurderer os, og bliver for optaget af, hvad andre forventer af os. Vi lader os styre af en forestilling om, at vi skal være på en bestemt måde for at blive accepteret, hvilket betyder, at vi får svært ved at sætte grænser og sige fra. Det bevirker, at vi ikke tør udtrykke os frit og det er med til at begrænse vores liv.
Når oplevelsen af ikke at være værdifuld bliver for dominerende, forringes livskvaliteten og bliver til en psykisk belastning.

Ved at tale med mig kan du få nye vinkler på din opfattelse af dig selv og blive hjulpet til at få en positiv opfattelse af dig selv. Samtalerne med mig vil også kunne bidrage til, at du er tilfreds med de resultater, du har skabt/skaber, og dermed synes om dig selv som det unikke menneske, du er.

Indre og ydre uro

Indre og ydre uro er tegn på ubalance i kroppen som er meget almindeligt i dag. Eftersom vi konstant bombarderes med indtryk fra den teknologiske verden, giver det meget lidt plads til fordybelse og ro.
Mange børn og unge lider af uro, som bevirker at de får indlæringsvanskeligheder i skolen og ikke længere kan følge med. Det kan forårsage andre sociale og psykiske problemer, som for eksempel udelukkelse af fællesskabet, mobning og mindre selvværd.
Indre og ydre uro kan skyldes at man udelukkende stimulerer en bestemt del af hjernen.

Jeg kan hjælpe dig med samtaleterapi kombineret med simple langsomme kropslige bevægelser, som stimulerer andre dele af hjernen, så der opstår balance.
7 uger hvor du og eller dit barn laver langsomme kropslige bevægelser dagligt derhjemme, kombineret med et individuelt terapiforløb, kan give dig positive resultater.

© carolinedalgaard.dk 2010
Webdesign ETpixelmagic.dk